ITI0102 - Programmeerimise algkursus

Loeng 1 - Korraldus

Ago Luberg

Kokkuvõte

 • 8 loengut (paaritu nädal T12)
 • 16 praktikumi: E14, N10, R12
 • 8 süvendatud praktikumi: paaris T12
 • Kursuse jooksul lahendate ülesandeid iseseisvalt
 • Ülesande lahendamine annab punkte
 • Punktid liidetakse
 • Semestri jooksul ~ 600 punkti
 • Eksam 400 punkti
 • Kokku 501p - 600p => "1", ... 901p - .. => "5"

Konsultatsioon

 • Kasutage täiendusõppe tunde (E16, T17:15, R8, R10)

Ainele registreerimine

Ainele registreerimine

 • Kasutage võtit:
 • IAAB
 • IADB
 • IAIB
 • KAUG - IADB sessioonõpe
 • MIKRO - mikrokraadi kavad
 • MUU (muu õppekava)
 • VABA (ilma deklaratsioonita)

Ülesanded

 • Iga nädal üks ülesanne
 • Automaattestimine
 • Kokku 15 nädalat

Ülesannete tähtajad

 • Ülesande tähtaeg järgmise nädala teisipäev kell 23:59

 • Iga hilinenud 24h-ga -10%

 • Näiteks EX01 tähtaeg on 7. september 23:59 (saab kuni 100%)

 • 8. septembri 23:59-ni saab kuni 90% jne

Ülesande esitamine

 • Ülesande lahendus laetakse Giti
 • Tudeng saab esitatud ülesande kohta TTÜ emailile tagasisidet (näiteks 80% punktidest)
 • Lahendust võib üles laadida (esitada) lõpmatu arv kordi (kui pole öeldud teisiti)
 • Arvesse läheb parim (kui pole öeldud teisiti)
 • Üldiselt saab punktid kätte peale lahenduse esitamist
  • Osad ülesanded tuleb õppejõule ette näidata

Tagasiside

 • Mõne ülesande puhul anname kirjaliku tagasiside
 • Sõltuvalt tagasisidest tuleb mõnikord koodi parandada
 • Mõne ülesande puhul rakendame suulist tagasisidet
 • Tudeng näitab ja seletab oma koodi õppejõule
  • Praktikumis
  • Või vastavalt võimalusele online
 • Tavaliselt antakse tudengile võimalus koodi parandada

Ülesande punktid

 • Lõpptulemus sõltub erinevatest komponentidest:
 • automaattestid (100% =>15p; 80% => 13p)
 • stiilikontroll (korras => 1p, üks viga => 0)
 • tagasiside kuni 1p
 • Saadud komponendid korrutatakse
 • näiteks: 13 x 1 x 1 => 13p.
 • Kui stiil on korrast ära, siis on kokku 0p
 • Kui tagasiside on sobiv, saab selle eest 1p
  • Muul juhul anname võimaluse koodi parandada

Ülesande punktid

 • Iganädalane ülesanne annab kuni 32 punkti
  • 32 kahendsüsteemis: 10 0000 (252^5)
 • Tavaliselt jagatud 2-4 osaks
 • Esimene osa on kohustuslik
 • Tavaliselt esimene osa on natuke lihtsam kui teised
 • Iga ülesande juures on info, kuidas punkte antakse

Automaatne stiilikontroll

 • Kõik lahendused peavad vastama stiilinõuetele
 • Kasutame aines kahte kontrolli:
  • PEP 8 - Üldine koodistiil
  • PEP 257 - Dokumenteerimise stiil
 • Funktsioonid, klassid, meetodid jms peavad olema kommenteeritud
  • Sisu kontrollime ka ("asd" võib automaattesterile sobida, aga õppejõule mitte!)
 • Automaattester annab stiilivigadest teada

Süvapython

 • Mõne jaoks on tavaülesanded igavad
 • Pakume võimalust lahendada keerukamaid ülesandeid
 • Kokku semestri jooksul umbes 8 ülesannet
 • Nende eest saab kokku 100p
 • "5" saamiseks tuleb neid lahendada
 • Teemadest räägime paaris teisipäeval kell 12.00

Punktid kokku

 • Ülesanded 600p
  • ülesanded 15 x 32p = 480p
  • kontrolltöö 20p
  • süvaülesanded 100p
  • lisapunktid
 • Eksam 400p
 • Kokku: 1024p (100 0000 0000 ehk 2102^{10})
 • Kui süva ülesandeid ei tee, siis kokku ~900p
 • 901p -> "5", 801p -> "4", ... 501p -> "1", <501p -> "0"

Tunnikontroll, Kontrolltöö

 • 5. nädalal tunnikontroll (TK)
  • antakse 5 ülesannet
  • vähemalt pooled punktid tuleb saada (50%)
  • annab 5p
 • 10. nädalal kontrolltöö (KT)
  • vähemalt pool tuleb ära teha (50%)
  • annab 20p

Eksam

 • Eksamieeldus:
  • igast ülesandest esimene osa lahendatud
  • vähemalt 300p
  • TK 50%, KT 50%
 • Eksam toimub arvutiga
 • Lahendatakse ülesandeid + quiz
 • Interneti kasutamine pole lubatud
 • Aega 4h

Nädalate teemad

 • 1n Sissejuhatus, muutuja, sisendi lugemine
 • 2n funktsioon, matemaatilised avaldised, tingimuslause
 • 3n sõne, tsükkel
 • 4n järjend, ennik, tsükkel
 • 5n Tunnikontroll, sõnastik, hulk
 • 6n regulaaravaldised
 • 7n failid (lugemine, kirjutamine), järjestamine
 • 8n testimine

Teemad (jätkub)

 • 9n Rekursioon
 • 10n Objekti mõiste
 • 11n Objektid, klassid
 • 12n Objektid, klassid, pärimine
 • 13n Veebist lugemine, API
 • 14n moodul
 • 15n Vaba struktuuriga OOP
 • 16n Kordamine

Täiendusõpe

 • Esimesed 5 nädalat toimub abistav kursus ITI0002 - Programmeerimise täiendusõpe
 • Iga nädal 2 praktikumi (kokku 5 x 2 = 10 praktikumi)
 • Aine on arvestuslik (2 EAP)
 • Arvestuse saamiseks tuleb lahendada ära kõik ülesanded ja küsimustikud
 • Aine on tasuta
 • See ei ole kohustuslik aine

Täiendusõpe - arvestus

 • Arvestuse saamiseks:
  • tuleb lahendada ära antud ülesanded 7. nädalaks
  • tuleb sooritada kõik küsimustikud

Täiendusõpe - korraldus

 • Anname hulk ülesandeid, mida saate lahendada
 • Abiõppejõud aitavad küsimuste korral
 • Lahendame mõned ülesanded ka ekraanil/videos läbi
 • Üldiselt on ülesanded teemade kaupa (1. tund näiteks muutuja, printimine, sisendi lugemine)
 • Ülesannetel pole konkreetseid tähtaegu
 • Soovitatav oleks ülesanded lahendada järjest

Täiendusõpe

 • Kui sa oskad hästi programmeerida, siis seda ainet pole sulle vaja.
 • See on justkui konsultatsioon, mis on tunniplaanis kirjas
 • Peale 6. nädalat jätame arvatavasti ühe aja konsultatsiooniks
 • Kasutame neid tunde, et teemadest rääkida

Küsimused?

Materjalid

Onboarding

Küsimused?